donderdag, juni 25, 2009

Salut!

Het is hier al zeer lang stil op onze blog en lange tijd twijfelde ik er aan of wij de blog zouden laten bestaan of niet. Vermits ikzelf er heel veel aan heb gehad om ons verhaal te kunnen neerpennen en het verhaal van anderen te volgen heb ik toch maar besloten om hem on-line te laten.
Om de privacy van ons zoontje te beschermen heb ik wel alle foto's weggehaald, maar het verhaal blijft bestaan. Vermits de adoptie-procedure volledig is afgerond zullen er wel geen updates meer komen. Hopelijk hebben jullie er nog iets aan. Jullie kunnen ons ook nog steeds mailen natuurlijk.

Wij wensen iedereen het beste en hopen dat ook jullie dromen in vervulling zullen gaan.

zondag, januari 25, 2009

Beluy is 2 jaar!!

Er is er één jarig! Hoera! Hoera! Dat kan je wel zien dat is hij!!!!!
Onze kleine man wordt nu echt wel groot! 

donderdag, januari 15, 2009

Adoptie via het achterpoortje
Tom Cochez wijst op de kwalijke gevolgen van de handelswijze van CD&V-politica Els Schelfhout. Cochez is medewerker van de krant 'De Morgen'. Hij is zelf adoptieouder en verwoord precies hoe ik er ook over denk! Vandaar dat ik de vrijheid heb genomen zijn woorden op te nemen in onze blog.

Een normale adoptieprocedure kan tot vijf jaar duren, maar met een visum voor humanitaire voogdij haalde CD&V-senatrice Els Schelfhout in acht maanden een Congolees weeskindje naar Hamme. De Morgen-medewerker en adoptieouder Tom Cochez reageert scherp.

Na Madonna is het nu de beurt aan Els Schelfhout om adoptie in diskrediet te brengen. De CD&V-senatrice bekrachtigt het beeld dat adoptie niets anders zou inhouden dan het uitkiezen van een kindje in de onuitputtelijke supermarkt van de derde wereld. Zo werkt het gelukkig niet.

Niemand twijfelt eraan dat Emile, het kindje dat Els Schelfhout en haar man sinds enkele weken in hun gezin hebben opgenomen, een warme thuis heeft gevonden. Hopelijk laat de jeugdrechter straks zijn hart spreken en zet hij de voogdij over Emile om in een volle adoptie. De familie Schelfhout mag de procedure dan wel flagrant met de voeten hebben getreden, in deze fase van het verhaal primeert de toekomst van Emile. Zeker een adoptiekind verdraagt het niet om opnieuw in de onzekerheid te worden gestort.

Niemand, ook niet de talrijke kandidaat-adoptieouders die soms al jaren op een kindje wachten, misgunt het gezin van Els Schelfhout en de kleine Emile die kans op geluk. Daarvoor raken kandidaat-adoptieouders tijdens de hele procedure te zeer doordrongen van het idee dat adoptie niet vanuit het eigenbelang gebeurt, maar vanuit het belang van het kind.

'In eer en geweten'
Rond die kerngedachte is het Verdrag van Den Haag gebouwd. Dat regelt interlandelijke adoptie en poogt kinderhandel tegen te gaan. België heeft dat verdrag ondertekend en sinds enkele jaren vormt 'Den Haag' de basis voor een nieuwe, loodzware adoptieprocedure, die van kandidaat-adoptieouders het uiterste vergt en waarbij frustraties geregeld de kop opsteken. Waarom voorzag de Vlaamse overheid te weinig personeel, met maandenlange wachtlijsten tot gevolg? Waarom moeten we twee keer voor de jeugdrechtbank verschijnen met telkens weer maanden uitstel? Waarom betaalt de overheid in-vitrofertilisatie terug en moeten we voor adoptie tot 10.000 euro op tafel leggen? Waarom moeten sociologen en psychologen zomaar een inkijk krijgen in ons leven? Waarom nog maar eens dat document in die taal bij die dienst gaan halen?

Elke adoptieouder voelt zich tijdens de slepende procedure geregeld tekortgedaan. Maar toch gaat het overgrote deel gewoon verder. Omdat er geen andere keuze is, maar net zozeer gesteund door het besef dat het Verdrag van Den Haag, waaraan de loodzware procedure te danken is, een bittere noodzaak is. Er zijn nu eenmaal filters nodig die verhinderen dat pakweg Marc Dutroux een kind kan adopteren. Het is geen goed idee om op basis van een mooi snoetje, een lieve lach of blinkende oogjes zelf een kind te gaan uitkiezen en zo de absolute willekeur te introduceren. Dat besef helpt om de ellenlange wachttijden en de zware gesprekken door te komen.

Schelfhout heeft het nodig geacht om het verdrag simpelweg naast zich neer te leggen en een andere weg te bewandelen, met als belangrijkste motivatie dat ze "in eer en geweten" en "legaal" te werk is gegaan. Dat zal best, alleen vergeet de senatrice dat jammer genoeg niet iedereen evenveel eer en geweten heeft als zijzelf.

Het is best mogelijk dat Schelfhout tijdens haar bezoek aan Congo aangestoken werd door "de lichtjes in zijn ogen". Dat klinkt mooi en bovenal bijzonder menselijk. Maar wie in het kader van een adoptieprocedure een weeshuis heeft bezocht, weet dat er daar wel meer oogjes blinken, allemaal vol verwachting. Dat je niet al die verwachtingen kunt inlossen, is een pijnlijk besef, maar het is niet anders. 

Formeel heeft Els Schelfhout de wet wellicht niet overtreden, maar zeker van een volksvertegenwoordigster mag worden verwacht dat ze niet alleen de letter, maar ook de geest van de wet respecteert. Een wet die nota bene mee door haar eigen partij vorm werd gegeven.

Cowboys
Van een volksvertegenwoordigster mag ook worden verwacht dat ze niet mee de suggestie voedt dat geld en macht extra privileges genereren die toelaten in goed een half jaar tijd te doen wat anderen vaak in meer dan twee jaar moeten doen.

Van een volksvertegenwoordigster mag ook worden verwacht dat ze beseft dat cowboys in de adoptiewereld moeizaam opgebouwde kanalen met sluiting bedreigen en het broze vertrouwen tussen overheden opnieuw onder druk zetten.

Van een volksvertegenwoordigster mag ten slotte ook worden verwacht dat ze respect opbrengt voor andere kandidaat-adoptieouders die wel bereid zijn de lange weg af te leggen in het volle besef dat achterpoortjes maar beter gesloten blijven, om zo te verhinderen dat de voordeur richting kinderhandel weer open zwaait.

Onze Procedure

 • 21-03-'08: Positief vonnis volle adoptie
 • 07-03-'08: Goedkeuring Volle Adoptie op de jeugdrechtbank van Gent
 • 07-02-'08: Gerechtelijk onderzoek
 • 25-01-'08: Verschijning voor de jeugdrechter om de 'Volle Adoptie'-aanvraag te bevestigen - Tussentijdse Evaluatie ROH - Beluy viert zijn 1ste verjaardag
 • 05-11-'07: Opstart procedure 'Omzetting Gewone naar Volle Adoptie'
 • 18-10-'07: Tussentijdse Evaluatie ROH
 • 07-10-'07: Welkomstfeest
 • 15-07-'07: Beluy ingeschreven in de bevolkingsdienst
 • 14-07-'07: Thuiskomst met ons zoontje
 • 07-07-'07: Ontmoeting met onze zoon Beluy
 • 06-07-'07: Vertrek naar Addis Abeba
 • 14-06-'07: Reisvoorbereiding bij Ray of Hope
 • 11-06-'07: De adoptie van Beluy wordt bevestigd door de rechtbank van Addis Abeba
 • 06-03-'07: Ondertekenen Aanvaardingsformulier
 • 28-02-'07: Toewijzing Beluy (25-01-2007)
 • 15-02-'07: Voorbereidings-avond bij Ray of Hope
 • 08-01-'07: Dossier vertrokken naar Ethiopië
 • 14-09-'06: Ons dossier ingediend bij Ray of Hope
 • 11-08-'06: Intake-gesprek bij Ray of Hope
 • 10-08-'06: Ontvangst geschiktheidsvonnis
 • 08-07-'06: Getrouwd
 • 30-06-'06: 2de verschijning voor de jeugdrechter
 • 18-06-'06: Gerechtelijk Onderzoek
 • 09-06-'06: Inzage dossier op de jeugdrechtbank
 • 24-04-'06: Einde Maatschappelijk Onderzoek
 • 20-03-'06: Start Maatschappelijk Onderzoek
 • 13-01-'06: 1ste verschijning voor de jeugdrechter
 • 17-11-'05: Op de rol bij de jeugdrechtbank
 • 20-10-'05: Ontvangst Attest van voorbereiding
 • 17-10-'05: Ondertekening Samenlevingscontract
 • 15-09-'05: Start cursus Triobla
 • 10-05-'05: Indiening aanvraag bij Kind en Gezin