donderdag, februari 15, 2007

Voorbereiding II

Vanavond waren wij uitgenodigd bij Ray of Hope voor een tweede voorbereidingsavond.

Allereerst voor de nieuwsgierigen: er zijn nog geen toewijzingen. Deze worden pas over 2 weken verwacht. Geduld, geduld en nogmaals geduld dus. Of wij er dan al bij zullen zijn? Wie weet?

Wij hebben een hele map met informatie mee naar huis gekregen. Het ging voornamelijk over het verdere verloop van de adoptieprocedure hier en in Ethiopië. Het was tof om een aantal mensen nu eens eindelijk "in het echt" te zien. Of dit ook de groep is waar wij zullen mee afreizen is niet echt waarschijnlijk. Bijna iedereen stond wel 1ste of 2de voor zijn voorkeur op de wachtlijst, maar zoals vaak in adoptieland wil dat niet echt veel zeggen. Het deed in alle geval "vree" deugd om nog eens onder "lotgenoten" te zijn.
Wij kregen ook een filmpje te zien om ons al enig idee te geven van Adis Abeba, het weeshuis en Mr. Bruk.
Nu sta ik helemaal te popelen om te vertrekken! Laat die toewijzingen maar komen!

Onze Procedure

 • 21-03-'08: Positief vonnis volle adoptie
 • 07-03-'08: Goedkeuring Volle Adoptie op de jeugdrechtbank van Gent
 • 07-02-'08: Gerechtelijk onderzoek
 • 25-01-'08: Verschijning voor de jeugdrechter om de 'Volle Adoptie'-aanvraag te bevestigen - Tussentijdse Evaluatie ROH - Beluy viert zijn 1ste verjaardag
 • 05-11-'07: Opstart procedure 'Omzetting Gewone naar Volle Adoptie'
 • 18-10-'07: Tussentijdse Evaluatie ROH
 • 07-10-'07: Welkomstfeest
 • 15-07-'07: Beluy ingeschreven in de bevolkingsdienst
 • 14-07-'07: Thuiskomst met ons zoontje
 • 07-07-'07: Ontmoeting met onze zoon Beluy
 • 06-07-'07: Vertrek naar Addis Abeba
 • 14-06-'07: Reisvoorbereiding bij Ray of Hope
 • 11-06-'07: De adoptie van Beluy wordt bevestigd door de rechtbank van Addis Abeba
 • 06-03-'07: Ondertekenen Aanvaardingsformulier
 • 28-02-'07: Toewijzing Beluy (25-01-2007)
 • 15-02-'07: Voorbereidings-avond bij Ray of Hope
 • 08-01-'07: Dossier vertrokken naar Ethiopië
 • 14-09-'06: Ons dossier ingediend bij Ray of Hope
 • 11-08-'06: Intake-gesprek bij Ray of Hope
 • 10-08-'06: Ontvangst geschiktheidsvonnis
 • 08-07-'06: Getrouwd
 • 30-06-'06: 2de verschijning voor de jeugdrechter
 • 18-06-'06: Gerechtelijk Onderzoek
 • 09-06-'06: Inzage dossier op de jeugdrechtbank
 • 24-04-'06: Einde Maatschappelijk Onderzoek
 • 20-03-'06: Start Maatschappelijk Onderzoek
 • 13-01-'06: 1ste verschijning voor de jeugdrechter
 • 17-11-'05: Op de rol bij de jeugdrechtbank
 • 20-10-'05: Ontvangst Attest van voorbereiding
 • 17-10-'05: Ondertekening Samenlevingscontract
 • 15-09-'05: Start cursus Triobla
 • 10-05-'05: Indiening aanvraag bij Kind en Gezin