dinsdag, mei 15, 2007

The American Dream

In navolging van Angelina Jolie, Madonna en nu ook Sharon Stone is het "the American Dream" om een kindje te adopteren uit Ethiopië. En zoals altijd als de Amerikanen iets doen, wordt dat dan ook meteen groots aangepakt. Gevolg, de rechtbank van Addis (en dus die ene rechter die alle adopties uitspreekt) wordt overspoeld door dossiers van Amerikaanse kandidaat adoptie-ouders die daar in groep (per 30!) worden gedeponeerd.
Ik moet daar zeker geen tekeningske bijmaken wat dat voor ons betekend. Juist ja.... weer geen court-date en weeral uitstel. Bruk loopt daar ondertussen dagelijkse de deur plat en wordt telkens met lege handen naar huis gestuurd omdat men de dossiers niet verwerkt krijgt. Is dat nu niet om de rietepetieten van te krijgen!!! Hoe is dat nu in godsnaam mogelijk!! Iets wat normaal gezien op maximum een week in orde moet zijn sleept ondertussen al 3 weken aan! ROH zit er enorm mee verveeld (en Bruk ook natuurlijk) omdat zij nog nooit zolang op een court-date hebben moeten wachten. Dat is niet alleen erg voor de kandidaat adoptieouders in Europa die vruchteloos zitten te wachten, maar vooral voor de kindjes die langer dan nodig in de weeshuizen moeten verblijven met alle gevolgen voor die weeshuizen van dien!
Ondertussen zijn ze in Ethiopië nu met een petitie begonnen omdat ze vinden dat de kindjes te lang in de weeshuizen op de adoptie-ouders moeten wachten en hun doel is een tweede rechter aangesteld te krijgen. Die moet dan eerst nog opgeleid worden en de eed afleggen. Ge hoort het waarschijnlijk al wel aankomen dat dat niet meer voor dit jaar zijn! Courage voor al diegene die nog achter ons komen!
Ge ziet het mijn tristesse is stilaan aan het omslaan in woede. Ik voel mij zo enorm machteloos. Moest ik weten dat ik daar iets zou kunnen forceren, dan zit ik morgen al op de vlieger en hoeven zij mij hier niet terug te verwachten zonder Beluy in mijn armen!

Onze Procedure

 • 21-03-'08: Positief vonnis volle adoptie
 • 07-03-'08: Goedkeuring Volle Adoptie op de jeugdrechtbank van Gent
 • 07-02-'08: Gerechtelijk onderzoek
 • 25-01-'08: Verschijning voor de jeugdrechter om de 'Volle Adoptie'-aanvraag te bevestigen - Tussentijdse Evaluatie ROH - Beluy viert zijn 1ste verjaardag
 • 05-11-'07: Opstart procedure 'Omzetting Gewone naar Volle Adoptie'
 • 18-10-'07: Tussentijdse Evaluatie ROH
 • 07-10-'07: Welkomstfeest
 • 15-07-'07: Beluy ingeschreven in de bevolkingsdienst
 • 14-07-'07: Thuiskomst met ons zoontje
 • 07-07-'07: Ontmoeting met onze zoon Beluy
 • 06-07-'07: Vertrek naar Addis Abeba
 • 14-06-'07: Reisvoorbereiding bij Ray of Hope
 • 11-06-'07: De adoptie van Beluy wordt bevestigd door de rechtbank van Addis Abeba
 • 06-03-'07: Ondertekenen Aanvaardingsformulier
 • 28-02-'07: Toewijzing Beluy (25-01-2007)
 • 15-02-'07: Voorbereidings-avond bij Ray of Hope
 • 08-01-'07: Dossier vertrokken naar Ethiopië
 • 14-09-'06: Ons dossier ingediend bij Ray of Hope
 • 11-08-'06: Intake-gesprek bij Ray of Hope
 • 10-08-'06: Ontvangst geschiktheidsvonnis
 • 08-07-'06: Getrouwd
 • 30-06-'06: 2de verschijning voor de jeugdrechter
 • 18-06-'06: Gerechtelijk Onderzoek
 • 09-06-'06: Inzage dossier op de jeugdrechtbank
 • 24-04-'06: Einde Maatschappelijk Onderzoek
 • 20-03-'06: Start Maatschappelijk Onderzoek
 • 13-01-'06: 1ste verschijning voor de jeugdrechter
 • 17-11-'05: Op de rol bij de jeugdrechtbank
 • 20-10-'05: Ontvangst Attest van voorbereiding
 • 17-10-'05: Ondertekening Samenlevingscontract
 • 15-09-'05: Start cursus Triobla
 • 10-05-'05: Indiening aanvraag bij Kind en Gezin